mot svertesopp

Boracol

Se også boracol på teakdekk

Markedsledende, miljøvennlig impregneringsmiddel

MUGG, RÅTE, SOPP, INSEKTER, LAV og MOSE
angriper konstruksjoner av tre (hus, båter, kaianlegg etc.) og mur/betong, noe som kan medføre store økonomiske utlegg. Mugg kan dessuten forårsake allergier. Når man ønsker å bekjempe og sanere disse inntrengerne, gjelder det å anvende midler som kombinerer god effekt med gode miljøegenskaper.

Boracol®  er et unikt impregneringsmiddel, utviklet og produsert i Danmark, med nettopp disse egenskapene, og brukes blant annet til bekjempelse og forebyggelse av råte-, sopp- og insektsangrep i treverk og murkonstruksjoner. Boracol er et diffusjonsmiddel med stor inntrengningsevne og trenger inn fra overflaten og helt inn til kjerneveden i både tørt, fuktig og vått treverk. Midlet har vært på markedet i over 25 år, og effekten er veldokumentert. Det eksisterer en rekke forskningsresultater fra ulike deler av verden som bekrefter Boracols enestående evne til å forebygge og stoppe angrep av sopp og insekter i treverk. I de senere årene har ikke minst stadig flere båteiere oppdaget dette enestående produktet.

 BORACOL EGENSKAPER OG BRUK

Boracol inneholder ingen løsemidler, dunster svært lite og lukter nesten ikke. 5 dager etter behandlingen er det ingen avdunsting.

Boracol-midlene består av væsker med svak søtlig lukt, som inneholder den virksomme bestanddelen dinatriumoktaborat tetrahydrat (borforbindelse) samt etylenglykol. Borforbindelsen finnes i ulike konsentrasjoner (10, 20 ) avhengig av funksjonstype.

Midlene har så vel preventiv som kurativ effekt.

Hvis Boracol rulles eller strykes på, bør man benytte beskyttelseshansker. Hvis man arbeider over hodehøyde, bør også beskyttelsesbriller anvendes. Hvis Boracol sprøytes på, bør det brukes hansker, beskyttelsesdrakt med hette og luftforsynt helmaske (fra kompressor eller batteridrevet motor med A2/P2-filter).

Treverk som er behandlet med Boracol, etterbehandles med vannavstøtende overflatebeskyttelse. Denne påføres først når overflaten er helt tørr.

 BORACOL BRUKSOMRÅDER

Boracol 10 Rh/10 Rh Prof: brukes mot muggsopp og bakterieangrep i f.eks. vegg- og golvkonstruksjoner, takstoler, innertak-kledning, isolasjon, bjelker, våtrom m.m. Brukes også mot grønske, lav, mose på stakitt, kaianlegg, badebrygger, bruer, trapper, lekeapparat, stein-, betong- og teglsteinsmurer.

Boracol 20  brukes mot råte ved fuktskader også i utvendig trevirke, som f.eks. fasadekledning og vinduer, samt mot mugg og tre-ødeleggende insekter i bygninger.

selger boracol 10 og 20

Selges i pakninger på 1,  5,  og 20 liter

se link til lavtox i Sverige

se link til lavtox i Danmark

Ved bestilling av varer med pris under 500 kr eks mva og frakt kommer et gebyr på kr 50+mva i tilegg

 pris pr liter 20l 5l 1l
Boracol 10

5400 1450 320
Boracol 20 5900 1630 340

Comments are closed