Flexaray 16-20-25

K-rør Fleksible rør mot Elstråning (Elfølsomhet)

k-ror

 

Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 21. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE. For å møte de økende bærekraft kravene i byggesektoren og etterspørselen fra arkitekter og bygg designere, har franske Sweetohms utviklet det skjermende K-røret FLEXARAY + som reduserer elektromagnetiske felt som genereres av husets ledningsnett til et minimum. FLEXARAY+ anvendes fortrinnsvis i nybygg, men kan med fordel også brukes ved rehabilitering av eksisterende el. installasjoner.

Vår skjermet fleksibele K-Rør  FLEXARAY er laget av resirkulerbar polyolefin er halogenfritt og installeres like enkelt som vanlig K-rør. Forskjellen er at disse har en patentert lag av kull på innsiden, et skjold som og holder strålingen inne i røret. Rørene leveres i ruller 100 m 120 m inklusive halvledertråd som avleder elektromagnetisk felt, som  ledes til jord ved å være i kontakt med rørets indre lag av kull. Det er greit å  bruke standard kabel som trekkes inne i rørene ,  vær oppmerksom på at disse ikke er inkludert.

Lages i tykkelse 16-20-25 mm  i ruller av 100 m

Comments are closed